BemutatkozásAz Országos Mentőszolgálat szigetszentmiklósi mentőállomásának dolgozói (orvosok, mentőtisztek, szakápolók, és gépkocsivezetők) a térség jobb és magasabb színvonalú sürgősségi ellátásának biztosítására 1998-ban létrehozták a Szigetszentmiklós és Környéke Mentőalapítvány-t. Az Alapítványt a cégbíróság 60.127/1998 szám alatt vette nyilvántartásba, mint közhasznú szervezetet. Az Alapítvány alapító okiratba foglalt célja: Szigetszentmiklós és környéke (Taksony, Szigethalom, Halásztelek, Dunaharaszti, Tököl, Szigetcsép, Délegyháza, Dunavarsány, Szigetszentmiklós) lakosságát érintő egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a sürgősségi betegellátás színvonalának emelése, elsősorban a Szigetszentmiklósi Mentőállomás fejlesztésén keresztül. Szigetszentmiklós és környékéről betegszállítás, a szigetszentmiklósi orvosi ügyelet végzése, illetve ellátása, mozgó illetve gyalogőrség ellátása, valamint e tevékenységek fejlesztése és támogatása. Az alapítvány céljait főként a következő tevékenységek végzésével és támogatásával kívánja elérni: - korszerű mentőállomás létrehozása, fejlesztése, bővitése - géppark szinten tartása, fejlesztése - a személyzet szakmai képzésének támogatása - munkakörülmények javítása Ezen közfeladatok ellátásáról törvény alapján az állam köteles gondoskodni, így az Alapítvány kiemelten közhasznú szervezetté nyilvánítható, mely mára már -köszönhetően fenti tevékenységnek 2004 októberében-, meg is valósult. Az elmúlt néhány évben számos fontos esemény történt állomásunk illetve alapítványunk életében: 2002. július elsejével sikeresen elindítottunk egy alapítványi mentő gépkocsit, ami döntően a körzet betegszállításában nyújt segítséget az Országos Mentőszolgálatnak. Az együttműködési megállapodás alapján Szigetszentmiklós, Dunaharaszti, Tököl városok Önkormányzatának kiemelt hozzájárulása, valamint a térség további Önkormányzatainak anyagi támogatása biztosítja azt, hogy minden munkanapon napi 10 órában segíthessük a betegszállítási igények mielőbbi teljesítését. Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának közel 1 millió forintos céltámogatása jóvoltából megvásárlásra került egy lélegeztető készülék (Mediline Pulse 400), ami az eset kocsi felszereltségét gazdagítja, s elősegíti a súlyos állapotú, lélegeztetésre szoruló betegek precíz ellátását. E készüléket sajnos a viszonylag sok súlyos állapotú beteg, illetve sérült miatt gyakran használjuk. 2003. szeptember 1-jétől az addig csak hétköznap nappal működő ráckevei sürgősségi eset kocsi folyamatos működését az ESZCSM pályázatán nyert és a minisztériummal aláírt szerződés szerint a Mentőalapítvány biztosította, ugyanis az OMSZ által fenntartott nappali 8 órás rendelkezésre állást 12 órásra való bővítésével, majd a sürgősségi eset kocsi további (éjszakai műszak) 12 órás biztosításával állandóvá tudtuk tenni. Az együttműködés keretében az eset kocsit és az egészségügyi felszerelést az Országos Mentőszolgálat, míg a szolgálatot teljesítőket az Alapítvány biztosította. A 2004. január 1-jétől lecsökkentett központi pályázati támogatás anyagi kiegészítésében Ráckeve, Kiskunlacháza, Apaj és Áporka Önkormányzata segítette a Mentőalapítványt, így továbbra is folyamatosan biztosítható volt a térség sürgősségi ellátása. Az Alapítvány pályázati szerződése 2004. május 31-én lejárt, de 2004. június 1-jén az Országos Mentőszolgálat át tudta venni az Alapítvány feladatát, így most már végérvényesen Ráckeve és körzetében is folyamatos, napi 24 órás az OMSZ által biztosított eset kocsi szolgálat. 2004. június 26-án a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány munkatársai elismerve a szigetszentmiklósi mentőállomás munkájának magas szakmai színvonalát, a csecsemő- és gyermek sürgősségi ellátáshoz nélkülözhetetlen életmentő felszereléseket adtak át, ami tovább bővítette az eset kocsi felszerelését, elősegítve a rászorulók legmagasabb szintű ellátásának biztosíthatóságát. 2004. november 6-án a Mentőalapítvány a németországi Merseburg városából egy darab Mercedes Sprinter típusú eset kocsit , 2005. november 3-án a németországi Sindelfingen városából pedig egy Volkswagen típusú eset kocsit vásárolt, amit a tervek szerint mozgóőrségek lebonyolítására, valamint betegszállításra kíván felhasználni. A mozgóőrségek, betegszállítások ellenszolgáltatása fejében kapott pénzösszegeket szintén a mentőállomás, mentőautók felszerelésének fejlesztésére, dolgozók bérének kifizetésére kívánjuk fordítani. Fejlődésünk során eljutottunk oda, hogy mára már 3 db. eset illetve rohamszinten felszerelt saját tulajdonú mentő gépkocsival rendelkezünk. Gépkocsiijaink: Mercedes E-270-es 2 db, Volkswagen Lt35, mentő gépkocsik. E mentő autók felszereltségüknél fogva képesek ellátni a mentési, mozgóőrségi feladatokon túl a betegek bel és külföldi, akár őrzött szállítását is. A szállítási feladatokhoz a megfelelő szakszemélyzetet tudjuk biztosítani (gépkocsivezető, szakápoló, mentőtiszt, orvos, szakorvos). A személyzet tagjai jártasak a betegek hosszú távú bel és külföldi szállításában, hiszen az OMSZ keretein belül ilyen feladatokat is rendszeresen ellátunk. Mentőalapítványunk eddigi néhány éves tevékenysége során jelentősen hozzájárult a Csepel-sziget, ezen belül is Szigetszentmiklós és Ráckeve körzetének sürgősségi ellátása fejlesztéséhez. Legszükségesebb feladataink közt folyamatos prioritást élvez a mentő gépkocsik, különösen az eset kocsi (orvosi ellátást nyújtó, gyógyszerekkel és egyéb életmentő eszközökkel felszerelt mentőautó) felszerelésének fejlesztése az életmentéshez szükséges legkorszerűbb eszközökkel. Az alapítvány a betegellátásban résztvevő mentődolgozók továbbképzését a folyamatosan megrendezésre kerülő szakmai konferenciák látogatásának anyagi támogatásával segíti elő. A mentőállomás felújítása és korszerűbbé tétele a közösségi összefogás révén valósult, valósul meg. A kivonuló állomány (38 fő) védőruházatának egységesítése és korszerűsítése „Szigetszentmiklós és Környéke Mentőalapítvány” feliratú ingek megvásárlásával kezdődött meg. Igény szerinti laikus elsősegély oktatása és begyakoroltatása folyamatosan történik, közülük is kiemelkedik a Szigetszentmiklósi Tűzoltóság kivonuló állományának félévenkénti rendszeres újraélesztési és elsősegély nyújtási képzése. 2004. októberétől a Szigetszentmiklós és Környéke Mentőalapítvány a Pest Megyei Bíróság végzése és az ide vonatkozó törvény alapján kiemelten közhasznú alapítványnak minősül. Ennek hatására, reméljük, az Alapítvány számára történő befizetett adakozások száma nagymértékben növekedni fog, ugyanis a befizetések után a befizető cégek, szervezetek, illetve magánszemélyek jelentős adókedvezményt vehetnek igénybe. Alapítványunk számlaszáma: 10103850-72800100-00000002 (BUDAPEST BANK). Alapítványunknak lehetősége van a lakosság által felajánlott adó 1%-át igénybe venni, erre nagy szükségünk van. Kérjük a lakosságot, az adóbevalláskor az 1 % felajánlásakkor jelöljék meg Alapítványunkat, amennyiben azzal nincs egyéb céljuk (iskola, óvoda stb.) Alapítványunk adószáma: 18685994-1-13. Tisztelettel: Virizlay Gyula az Alapítvány kuratóriumának elnöke.